Avdelingene

Avdelinger og bemanning

Vi er en av de største Aktivitetsskolene i Oslo! I år har vi ca 380 barn fra 1.-4. trinn fordelt på 5 avdelinger. Vi har egne lokaler til alle avdelingene, men bruker skolens gymsaler og spesialrom. Våre 40 ansatte er fordelt på de ulike avdelingene.

Samarbeid skole/smaks

Vi har et godt samarbeid med skolens ledelse og er med på ulike møter og ansvarsgrupper. Samarbeidet med lærere gir oss muligheten til å forstå barna bedre, og vi er flinke til å informere hverandre om det som skjer. På Mini og Midi henter vi barna hver dag i klasserommene og får på den måten daglig kontakt med lærerne.Vi har flere sosiale arrangementer felles, noe som er med på å styrke forholdet mellom skolen og Aktivitetsskolen.

Skolen bruker vårt personale som vikarer eller assistenter på skolen. Dette bidrar til å trygge barna, skaper kontinuitet, samtidig som våre ansatte får innblikk i skolehverdagen. På denne måten blir også flere i jobben på aktivitetsskolen.  Skolen og aktivitetsskolen er begge innlemmet i ” de utrolige årene” og vi er opptatt av at mye skal være forutsigbart for barna. Det vil blant annet si at de samme reglene som gjelder på skolen, også gjelder på SMAKS. Dette mener vi skaper trygghet fordi barna vet hva de skal forholde seg til.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s